Standardfortrydelsesformular


(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
- Til

Fakkelfabrikken , Nyadelgade 15 B 1 th 5610 Assens


- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*)
ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*)
købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)
- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
- Dato